MESBAŞ | Mersin Serbest Bölge İşletici A. Ş.
English
Tarifeler
• Açık ve Kapalı Alan Tarifeleri • Tarife ve Ücretler • Gemi Hizmet ve Tarifeleri • Depo Hizmet ve Tarifeleri • Diğer İşlemler ve Tarifeleri

Açık ve Kapalı Alan Tarifeleri

1. AÇIK VE KAPALI ALAN KİRA TARİFELERİ

 

( Tarife No. 1 )

 

1.1  AÇIK ALAN TARİFELERİ :

A) Açık Alan Kirası :

Yatırım yapmak üzere yatırımcı kullanıcı firmalara tahsis edilen açık alan kira bedeli 2,66 US$-m²/yıl ‘dır.

Bu bedel Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünce tayin edilen esaslar tahtında ödenir.

B) Açık Stok Sahası (1994/5 sayılı Genelge):

Açık Stok Sahası Ruhsatı alan firmalara tahsis edilecek açık alan kira bedeli ;

 - Genel Kargo ve tekerlekli araçlar                              :  1.00 US$-m²/Ay'dır.

 - Kara yolu gelen proje yükü Konteyner ( 20 ve 40 ft )           :  2.50 US$-m²/Ay'dır.

C) Liman Ardiye  ;                                           

   - Deniz yolu ile gelen Konteyner   ( 20 ve 40 ft )             : 4.95 US$-m²/gün 

                                                                 

1.2  HAZİNEYE AİT KAPALI / AÇIK ALAN KİRA TARİFELERİ :

01/01/2008 tarihi itibarıyla, Hazineye intikal etmiş ve bundan sonraki tarihlerde intikal edecek kapalı alanlar ile yatırım için tahsis edilemeyecek olan hazineye ait açık alanların MESBAŞ tarafından kiraya verilmesinde;  parsel ve bina fiyatları ayrı ayrı göz önünde tutularak aşağıdaki tarifeler uygulanacaktır ;*

  

TARİFE TABLOSU

 

0 m2

-

500 m2

Kapalı alan için

24

US $/

m2/

yıl

0 m2

-

1500 m2

Kapalı alan için

22

US $/

m2/

yıl

0 m2

-

2500 m2

Kapalı alan için

20

US $/

m2/

yıl

0 m2

-

5000 m2

Kapalı alan için

18

US $/

m2/

yıl

0 m2

-

8000 m2

Kapalı alan için

16

US $/

m2/

yıl

8000 m2

-

Üzeri

Kapalı alan için

14

US $/

m2/

yıl

İŞ MERKEZLERİ

 

24

US $/

m2/

yıl

0 m2         -          500m2

 Açık Alan

US$/ 

m2/ 

Ay

 * Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 46/c maddesi çerçevesinde

 

Bu tarife tablosu üzerinden, faaliyet ruhsat cinsi ve bina tiplerine

göre tarife uygulaması aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde olacaktır.

 

BİNA TİPİ

UYGULANACAK İNDİRİM

 

Üretim Ruhsatlı Firmalar

Üretim Harici Ruhsatlı Firmalar

 

Tek Katlı Binalar  (İçerisine araç girebilen)

Tarife Tablosundan

25%

Tarife Tablosu

 

 

Çok Katlı Binalar *

Zemin Kat İçin

Tarife Tablosundan

 

25%

Zemin Katlar İçin

Tarife Tablosu

 

 

Üst Katlar İçin

Tarife Tablosundan

30%

Üst Katlar İçin

Tarife Tablosundan 

50%

 

Bağımsız Bölümü Olmayan Çok  Katlı Binalar

(Banka Binaları, Asma Katlılar)

Tarife Tablosundan

30%

Zemin Katlar İçin

Tarife Tablosu

 

 

Üst Katlar İçin

Tarife Tablosundan

30%

 

İş (Ofis) Merkezleri (Komple Kiralama) **

 

 

Tarife Tablosu

 

 

 

ÖZEL HİZMET BİNALARI

 

 

Dahil Olduğu Bina Tipi

Uygulanacak Tarife

İşletici, B.K.İ. Binası

Bağımsız Bölümü Olmayan

Çok  Katlı Binalar

 

Tarife Tablosu

Sosyal Tesis, Showroom, Kantar,

Mekanik Bakım Atölyeleri vb Binalar

Tek Katlı Binalar

Tarife Tablosu

Akaryakıt istasyonu

Tek katlı Binalar

Tarife tablosu

(Doğrudan ticari faaliyeti ilgilendiren

(araç giriş-çıkış ve parkı hariç)

 işlemlerin yapıldığı açık alanlar için

 ilgili tarifenin %50'si uygulanır)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Bina+Tank Çiftliğinden teşekkül eden yapılarda, binalara ait ücretlendirme yukarıdaki tarife tablosuna

  göre yapılacaktır. Tank çiftliğine ait depolar fiziksel, teknik özellikleri ve sınıflarının tespitine

  ilişkin olarak bilirkişinin vereceği teknik rapora göre Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün uygun göreceği

  tarife üzerinden ücretlendirilecektir.

* Makine parkı amaçlı kullanılan ve üstyapısı olmayan açık alanlar, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'nce

  belirlenecek tarifeye göre tahsis edilecektir. 

**   Kısmi işyeri kiralamalarında tarife tablosu %100 zamlı uygulanır.

 

   1.3 HAZİNEYE İNTİKAL EDEN ANCAK İÇERİSİNDE KİRACI OLAN ÜST YAPILARIN KİRA

        TARİFELERİ

-        Sözleşmeler, mevcut haliyle dönem sonuna kadar MESBAŞ tarafından yenilenir.

-        Yeni kira döneminde 1.2 de belirtilen kapalı alan tarifesi üzerinden sözleşme yapılır.

-       Sözleşme kira dönemleri ; birer yıllık dönemleri içerecek şekilde olacaktır. Yıl içerisinde yapılan kiralamalarda, ilk yıl için sözleşme bitim tarihi 31 Aralık olarak düzenlenecek, sonraki yıllarda  01 Ocak – 31 Aralık dönemini içerecek şekilde sözleşme akdedilecektir.

  

1.4

 B.K.İ. TARİFELERİ

25.06.1996 tarihinde yürürlüğe giren B.K.İ. Sözleşmesi ile işletme şartları belirlenen mülkiyeti MESBAŞ'a ait alanda uygulanacak kira tarifesi ;

-        Hazır kapalı alan kira tarifesi : en fazla 2,75 US$/m²-ay

 

© Copyright 2012 Mersin Serbest Bölge İşleticisi A. Ş.

Anasayfa  |  Kullanıcı Firmalar  |  Mersin  |  Haberler  |  Foto Galeri  |  İletişim