MESBAŞ | Mersin Serbest Bölge İşletici A. Ş.
English
Tarifeler
• Açık ve Kapalı Alan Tarifeleri • Tarife ve Ücretler • Gemi Hizmet ve Tarifeleri • Depo Hizmet ve Tarifeleri • Diğer İşlemler ve Tarifeleri

Gemi Hizmet ve Tarifeleri

İKİNCİ BÖLÜM

 

GEMİ İLE İLGİLİ HİZMETLER

 

2.1    PİLOTAJ , RÖMORKAJ, PALAMAR, DEMİRLEME HİZMETLERİ TARİFESİ

 

( Tarife No. 1 )

 

2.1.1         TARİFENİN KAPSAMI :

Bu tarife; gemilerin Serbest Bölge rıhtımlarına yanaşma ve ayrılmalarında veya şamandıralara ve mendireklere bağlamalarında, demirlemelerinde, kıçtan kara olmalarında, buraları terk etmelerinde ve buralarda herhangi bir nedenle yer değiştirmelerinde (şifting'de) verilen hizmetleri kapsar.

 

 

2.1.2  HİZMETİN TANIMI :

 

1. Pilotaj Hizmeti;

   Kapsamda belirtilen yerlerde,

 a) Kılavuzluk, b) Servis Motoru,

 

2. Römorkaj Hizmeti;

   Kapsamda belirtilen yerlerde,

 Römorkör,

 

Hizmetlerini ifade eder.

 

 

2.1.3  PİLOTAJ (KILAVUZLUK) ESAS ÜCRETLERİ :

 

KILAVUZLUK ESAS ÜCRET TABLOSU

(US$)

 

Esas Ücret                             Hizmet Başına

 

Gemi GRT

(Tablodaki GRT ler Harp Gemileri için Deplasman Ton olarak uygulanır.)

 

 

Kabotaj Gemileri

 

 

 

 

Transit

 Kargo,

 RO-RO,

Car Carrier,

 

 

 

Konteyner Gemileri

 

 

 

 

Diğer Gemiler

 

 

 

0-500

30.00

50.00

70.00

85.00

501-1000

60.00

100.00

140.00

170.00

1001-80.000

80.000 sınırına kadar

1.000 ton veya kesri başına 22.00 artış

1.000 ton veya kesri başına 40.00 artış

1.000 ton veya kesri başına 60.00 artış

1.000 ton veya kesri başına 70.00 artış

 

Ek Ücretler                           Hizmet Fiyatı Üzerinden

Tehlikeli madde, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve akaryakıt taşıyan gazfri yapmamış tankere verilen hizmet

 

%30

Kılavuz alma zorunluluğuna uyulmaması halinde

 

%100

 

Resmi tatillerde verilen hizmet (hizmetin başladığı zaman baz alınır.)

%50

 

Paris, Tokyo, Akdeniz ve Karadeniz Memorandumları ile U.S. Coast Guard ve benzeri denetlemelere tabi olup da;

01.08.2003 tarihinden sonraki son bir yıl içerisinde yurtdışında yapılan denetimler sonucu tutulan/alıkonan Türk bayraklı gemiye verilen hizmet

Bir kere alıkonulmuş - %10,

İki kere alıkonulmuş - %15

İkiden fazla alıkonulmuş -  %20

 

 

İndirimler                             Hizmet Fiyatı Üzerinden

Rıhtımlar arası şifting

%50

Paris, Tokyo, Akdeniz ve Karadeniz Memorandumları ile U.S. Coast Guard vb denetlemelere tabi olup da;

01.08.2003 tarihinden sonraki son bir yıl içerisinde yurtdışında yapılan denetimler sonucu tutulmayan/alıkon-mayan Türk bayraklı gemiye verilen hizmet(alıkonulmamanın devam etmesi halinde)

1. yıl - %10

                                                                    2. yıl - %15

3. yıl - %20

 

Bekleme                                           

Bekleme sonucu hizmet verilmesi halinde

120.00 saat başına + hizmet fiyatı

Bekleme sonucu hizmetin verilmemesi halinde

 

120.00 saat başına + hizmet fiyatının %50‘si

Hizmet yerine varılmasını müteakip, bekletilmeden ve hizmet yapılmadan dönülmesi halinde

Hizmet fiyatının %50‘si

 

 

 

 

2.1.4  ROMORKAJ ESAS ÜCRETLERİ :

 

ROMORKAJ ESAS ÜCRET TABLOSU

(US$)

 

Esas Ücret                                                                     Hizmet Başına / Romorkör Başına

 

Gemi GRT

(Tablodaki GRT ler Harp Gemileri için Deplasman Ton olarak uygulanır.)

 

 

Kabotaj Gemileri

 

 

 

 

Transit

 Kargo,

 RO-RO,

Car Carrier,

 

 

Konteyner Gemileri

 

 

 

 

Diğer Gemiler

 

 

 

0-1000

90.00

170.00

240.00

283.00

1001-2000

109.00

200.00

285.00

283.00

2001-3000

128.00

230.00

330.00

283.00

3001-80000

(80.000 limitine kadar)

1.000 ton veya kesri başına 19.00 artış

1.000 ton veya kesri başına 30.00 artış

1.000 ton veya kesri başına 45.00 artış

1.000 ton veya kesri başına 53.00 artış

 

 Ek Ücretler                             Hizmet Fiyatı Üzerinden

Dümen yada makine arızası nedeniyle kendi kendine hareket edemeyen gemiye verilen hizmet

%100

Tehlikeli madde, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve akaryakıt taşıyan gazfri yapmamış tankere verilen hizmet

%30

Romorkör alma zorunluluğuna uyulmaması halinde

%100

Resmi tatillerde verilen hizmet (hizmetin başladığı zaman baz alınır.)

 

%50

Paris, Tokyo, Akdeniz ve Karadeniz Memorandumları ile U.S. Coast Guard ve benzeri denetimlere tabi olup da;

01.08.2003 tarihinden sonraki son bir yıl içerisinde yurtdışında yapılan denetimler sonucu tutulan/alıkonan Türk bayraklı gemiye verilen hizmet

Bir kere alıkonulmuş - %10,

İki kere alıkonulmuş - %15

İkiden fazla alıkonulmuş -  %20

 

 

 

 

İndirimler                                  Hizmet Fiyatı Üzerinden

Baş ve kıç iticisi faal olarak çalışan gemilere tahsis edilen tek romorkörün refakatte kalması halinde (Romorkör kullanılırsa hizmet karşılığı tam ücret alınır)

%50

Rıhtımlar arası şifting

%50

Paris, Tokyo, Akdeniz ve Karadeniz Memorandumları ile U.S. Coast Guard vb denetlemelere tabi olup da;

01.08.2003 tarihinden sonraki son bir yıl içerisinde yurtdışında yapılan denetimler sonucu tutulmayan/alıkon-mayan Türk bayraklı gemiye verilen hizmet(alıkonulmamanın devam etmesi halinde)

1. yıl - %10

                                                                    2. yıl - %15

3. yıl - %20

 

Bekleme

Bekleme sonucu hizmet verilmesi halinde

 

180.00 saat başına + hizmet fiyatı

Bekleme sonucu hizmetin verilmemesi halinde

 

180.00 saat başına + hizmet fiyatının %50‘si

Hizmet yerine varılmasını müteakip, bekletilmeden ve hizmet yapılmadan dönülmesi halinde

Hizmet fiyatının %50‘si

  

2.1.5  PALAMAR ESAS ÜCRETLERİ :

Morinbotun geminin yanına varması ile başlar ve geminin vereceği halatın rıhtım, iskele, mendirek veya şamandıralara bağlanması ve çözülmesi,

Hizmetlerini kapsar.

 

               PALAMAR ESAS ÜCRET TABLOSU

                                 (US$ )

 

 

Gemi GRT

(Tablodaki GRT ler Harp Gemileri için Deplasman Ton olarak uygulanır.)

 

Kabotaj Gemileri

 

 

Diğer Gemiler

 

0-1000

15.00

30.00

1001 -80000

1000 ton ve kesri başına 8.00 artış

1000 ton ve kesri başına 15.00 artış

 

       Ek Ücretler               Hizmet Fiyatı Üzerinden

Tehlikeli madde, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve akaryakıt taşıyan gazfri yapmamış tankere verilen hizmet

%30

Resmi tatillerde verilen hizmet (hizmetin başladığı zaman baz alınır.)

 

%50

Paris, Tokyo, Akdeniz ve Karadeniz Memorandumları ile U.S. Coast Guard ve benzeri denetlemelere tabi olup da;

01.08.2003 tarihinden sonraki son bir yıl içerisinde yurtdışında yapılan denetimler sonucu tutulan/alıkonan Türk bayraklı gemiye verilen hizmet

Bir kere alıkonulmuş - %10,

 İki kere alıkonulmuş - %15

İkiden fazla alıkonulmuş - %20

 

       İndirim                     Hizmet Fiyatı Üzerinden

Paris, Tokyo, Akdeniz ve Karadeniz Memorandumları ile U.S. Coast Guard vb denetlemelere tabi olup da;

01.08.2003 tarihinden sonraki son bir yıl içerisinde yurtdışında yapılan denetimler sonucu tutulmayan/alıkonmayan Türk bayraklı gemiye verilen hizmet(alıkonulmamanın devam etmesi halinde)

1. yıl - % 10

2. yıl - %15

3. yıl - %20

   

2.1.6 UYGULAMA KOŞULLARI :

2.1.6.1. Esas Ücretlerin Kapsamı :

Pilotaj ve römorkaj ücretlerine, gemilerin liman deniz alanlarına giriş ve çıkışlarında veya rıhtım ve iskelelere yanaşma ve ayrılmalarında, şamandıralara, mendireklere bağlanmalarında, demirlenmelerinde, kıçtan kara olmalarında, buraları terk etmelerinde ve buralarda herhangi bir nedenle yer değiştirmelerinde (şifting)kullanılan kılavuz, servis motoru ve römorkör ücretleri dahildir. Ancak, gemilerin İşletmenin izni ile aynı rıhtım boyunda kendi imkanları ile yapacakları şiftinglerden ücret alınmaz.

2.1.6.2. Hizmetlerin Başlama ve Bitimi :

Pilotaj ve Römorkaj Hizmeti; kılavuzun gemiye çıkması ve römorkörün geminin yanına varması ile başlar bunların gemiden ayrılması ile biter.

2.1.6.3. Kılavuz ve Römorkör Alma Zorunluluğu :

Liman Tüzük, Yönetmelik ve Talimatlarında GRT ve Deplasman Tonları belirtilen gemiler, liman deniz alanlarına giriş ve çıkışlarında ve buralarda herhangi bir nedenle yer değiştirmelerinde, kılavuz ve römorkör almak zorundadırlar.

        2.1.6.4. Gemilerin yurt dışı veya yurt içi (kabotaj) seferleri, Liman

                 Başkanlığının Yola Elverişlilik Belgesi veya Gümrük Muhafaza

                 Müdürlüğü Soru Kağıdı veya tutanaklarıyla belgelendirilecektir.

  

2.2 BARINMA HİZMETLERİ (İŞGAL-FUZULİ İŞGAL) TARİFESİ

 

( Tarife No. 2 )

 

2.2.1  TARİFENİN KAPSAMI :

Bu tarife, MESBAŞ'a ait rıhtımlara rampa (aborda) veya kıçtan kara eden veya şamandıralara bağlanan gemilerin buralarda barınma hizmetlerini kapsar.

 

2.2.2  HİZMETLERİN TANIMI :

A) İşgal;

Gemilerin kapsamda belirtilen hizmetin devamı müddetince barınmalarını,

B) Fuzuli İşgal;

Gemilerin kapsamda belirtilen yerleri hizmetin bitiminden sonra veya MESBAŞ'ın izni olmaksızın fuzuli olarak işgal etmelerini,

ifade eder.

 

2.2.3  ESAS ÜCRETLER :

BARINMA ESAS ÜCRET TABLOSU

(US$)

 

   Esas Ücret                 Gün Başına

 

Gemi GRT

(Tablodaki GRT ler Harp Gemileri için Deplasman Ton olarak uygulanır.)

 

Kabotaj Gemileri

 

 

 

Diğer Gemiler

 

 

0-1000

5.00

10.00

1001 ve üzeri

1000 GRT veya kesri başına 5.00 artış

1000 GRT veya kesri başına 5.00     10.00 artış

 

            Ek Ücret                       Gün Başına

Yükleme/Tahliye operasyonu öncesi veya sonrasında veya operasyon yapmaksızın rıhtımda  barınma

80.00  1000 GRT başına

 

  Fuzuli İşgal                   Saat Başına

Gemi GRT

(Tablodaki GRT'ler Harp Gemileri için Deplasman Ton olarak uygulanır.)

40.00  1000 GRT başına

 

0 – 1000

20.00 **

1001 ve üzeri

1000 GRT ve kesri için 20.000 artış

 ** Fuzuli işgal ücreti, beher saat için asgari 100 USD, toplamda asgari 500 USD'dan az olmamak üzere.

 

2.2.4  UYGULAMA KOŞULLARI :

A)  İşgal Hizmetine İlişkin Esaslar;

1) Ücretlerin Kapsamı :

Gemilerin; MESBAŞ'a ait rıhtım, şamandıra veya demirleme yerlerinde işleri bitinceye kadar barınmaları hizmetine karşılık alınacak ücretleri kapsar.

-Geminin bağlandığı veya demirlendiği gün ile buralardan ayrıldığı gün tam gün sayılır.

-Geminin barınma yeri değiştirildiği takdirde, tüm barınma süresi için yüksek ücret ihtiva eden barınma yerinin ücreti uygulanır.

-Gemiye verilecek hizmeti kolaylaştırmak amacıyla veya rıhtım su derinliğinin yetersizliği sebebiyle veyahutta herhangi bir nedenden dolayı deniz vasıtasının kullanılmasının talep edilmesi ve bu talebin MESBAŞ'ca kabul edilmesi halinde işgal ücreti %100 ilaveli olarak alınır.(Bu durumda deniz vasıtası için ayrıca ücret alınmaz.)

-Barınma yerlerinde bulunan bir geminin bordasına yanaşan bir başka gemiden, yanaşılan geminin bulunduğu barınma yeri gözönüne tutularak ücret alınır.

 

2) Barınma Yeri Sayılan Diğer Tesisler :

Barınma görevi yapmak üzere inşa edilen daimi mahiyetteki sabit ve yüzer tesisler de barınma yeri sayılır.

 

B)  Fuzuli İşgale İlişkin Esaslar;

1) Ücretlerin Kapsamı :

Gemilerin kapsamda belirtilen barınma yerlerini;

-İşleri bittiği veya MESBAŞ'ca kendilerine ayrılmış olan yerlere gitmemeleri veyahutta yer değiştirmeleri bildirildiği halde 3 saat içinde terketmemeleri, (Ancak, resmi bir kuruluş tarafından yapılan

soruşturma çerçevesinde, yükleme/boşaltması durdurulan veya rıhtımdan ayrılmasına izin verilmeyen geminin, soruşturma neticesinde hukuki ve cezai sorumluluğunun olmadığının tespit edilmesi halinde, bu sürelerden fuzuli işgal ücreti alınmaz.)

-MESBAŞ'ın izni olmadan işgal etmeleri,

-İşgal ettikleri halde posta talep etmemeleri, (ancak, şift çalışmalarından doğan fuzuli işgal tahakkuklarında, şift çalışmalarının MESBAŞ'ca yapılmadığı devrede, fuzuli işgal ücreti alınmaz.)

-Sahiplerine ait mekanik vasıta ve tesislerle yükleme-boşaltma yapan gemilerin, bu vasıta ve tesislerin hazırlanması için 3 saatlik bir süre sonunda yükleme-boşaltma yapmaksızın boşta beklemeleri veya işletmece verilecek tondan daha az yükleme-boşaltma yapmaları veya yükleme-boşaltmaya başladıktan sonra tekrar boşta beklemelerinde beher saat ve kesri başına alınacak ücretleri.

kapsar

2) Hava Muhalefeti Nedeniyle Geminin Barınma Yerinden Ayrılması :

Gemiye, Liman Başkanlığı'nca hava muhalefetinden dolayı ayrılma izni verilmediği takdirde fuzuli işgal ücreti alınmaz.

3) Pilotaj ve Romorkaj Hizmetinin Verilememesi :

Pilotaj ve romorkaj almak zorunda olan gemilere, MESBAŞ'ın imkanlarının elvermemesi nedeniyle iş talebine uygun saatte hizmet verilememesi halinde, geminin bekletildiği süreler için fuzuli işgal ücreti alınmaz.

 

 

2.3 GEMİLERE TATLI SU VERİLMESİ HİZMETİ TARİFESİ

 

( Tarife No. 3 )

 

2.3.1  HİZMETİN KAPSAMI :

Bu tarife, Serbest Bölge liman hudutları dahilinde MESBAŞ'ca gemilere verilen tatlı su hizmetini kapsar.

 

2.3.2  ESAS ÜCRETLER :

                        ESAS ÜCRET TABLOSU

                         TON / ABD DOLARI

 

 

                            SUYUN VERİLİŞ ŞEKLİ

         MERSİN

         SERBEST       VANA'dan       DENİZ VASITASI ile

         BÖLGESİ

                                 6,00                 10,00

  

 

2.3.3  UYGULAMA KOŞULLARI :

A)  Ücret Tablosunun Kapsamı;

Tablodaki ücretlere; tatlı suyun yerel Belediye'den alınma ücreti, gemiye verilmesinde kullanılan, hizmetlerle ilgili her türlü tesis, araç-gereç ve personel ile kullanıldığı takdirde deniz vasıtası ücreti dahildir.

B)  Ücretlerin Tespiti;

Tatlı su ücretine, yerel Belediye'nin su fiyatlarına yapacağı indirim ve ilaveler dikkate alınarak MESBAŞ'ca tarifeye aksettirilebilir.

C)  Su Miktarının Tayini;

Gemiye verilen suyun miktarı MESBAŞ'ca tespit olunur. Ancak, su verilmesi hizmeti esnasında gemi ilgililerinin verilen suyun miktarı ile ilgili denetim yetkileri bulunmakla beraber, bu hakkını kullanmayanların sonradan yapacakları itirazlar kabul edilmez.

D)  Taleplerin Karşılanması;

MESBAŞ, tatlı su verilmesi hizmetine ilişkin talepleri sıra dahilinde ve limanın kapasitesine göre karşılar. Ancak kapasite yetersizliği ve ivedilik durumuna göre gemilere öncelik verilmesine MESBAŞ yetkilidir.

E)  En Az Ücret;

Tatlı su verilmesi hizmetine ilişkin kati makbuzdaki ücret, vanalardan verilen su için 5 ton su ücretinden az olamaz.

F)  Alınmayan Suyun Ücreti;

Deniz vasıtası ile tatlı su verilmesi hizmetinde herhangi bir nedenle talep edilen suyun tamamının veya bir kısmının alınmaması halinde;

1)    Talep edilip de hiç alınmayan su ücretinin %25'i,

2)    Talep edilip de bir kısmı alınan suyun ise asgari ücrete tabi su miktarından az olmamak üzere, talep edilen miktar ile alınan su arasındaki farka ait su ücretinin %25'i

ayrıca alınır.

G)  Tamamı Verilemeyen Su;

Talep edilen suyun MESBAŞ'ca tamamının verilememesi halinde asgari tonaja bakılmaksızın fiilen verilen miktar üzerinden ücret alınır.

H)  Bekleme Ücreti;

Deniz vasıtası ile tatlı su verilmesi hizmetinde, gemi bordasına getirilen deniz vasıtası, tarifenin genel esaslar bölümü (1.5.9) maddesindeki nedenlerle suyun verilmesine başlanmadan veya başlandıktan sonra gemi tarafından bekletilirse, deniz vasıtası ve personeli dahil olmak üzere beklemenin beher saat ve kesri için 5.- ABD Doları bekleme ücreti alınır.

I)  Kara Tankeri İle Hizmetin Yapılması;

İş sahiplerince kara tankerleri ile İşletmenin izni dahilinde gemilere tatlı su verilmesi halinde vana su ücretinden % 25' i alınır.

İ) Liman Tekel Hudutları Dışındaki Taleplerin Karşılanması;

Liman tekel hudutları dışında, deniz vasıtası ile su verilmesi hizmetlerinin MESBAŞ'ca kabul edilmesi halinde ücretler MESBAŞ'ca belirlenir.

  

 

2.4    GEMİLERİN ATIKLARININ ALINMASI HİZMETİ TARİFESİ

 

( Tarife No. 4 )

 

2.4.1  HİZMETİN KAPSAMI VE TANIMI :

Gemi atıklarının alınması hizmeti; liman tekel hudutları içindeki gemilerin katı ve sıvı atıklarının MESBAŞ'a ait araç-gereçlerle gemilerden alınması hizmetini ifade eder.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 26.12.2004 tarih 25682 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların kontrolü Yönetmeliği" hükümleri bu tarife için geçerlidir.

Ayrıca ; 2872 sayılı Çevre Kanunu; 13.05.2006 tarih 26167 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 26.04.2006 tarih 5491 sayılı "Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun " hükümleri ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 05.06.2009 tarih 27249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/3 sayılı Tebliğ hükümleri ile dönem içerisinde yürürlüğe girecek mevzuat hükümleri, bu tarife konusu olan taraflar için geçerlidir.

 

2.4.2  ESAS ÜCRETLER :

                                 

 

                  

GEMİLERDEN ATIK ALIM HİZMETİ ÜCRET TARİFESİ TABLOSU

 

  

 

 

 

 

GRT

1. Kısım

2. Kısım

 

 

 

Sabit Ücret

(€ )

Sabit Ücrete Dâhil Verilebilecek Atık Miktarı (m3)

Atık Ücreti (€/m3)

 

MARPOL EK-I

 

(sintine suyu, atık yağ, slaç)

 

MARPOL

EK-IV

 

MARPOL

EK-V

MARPOL EK-I

 

MARPOL

EK-IV

 

MARPOL

EK-V

Slop, kirli balast

Sintine suyu slaç, atık yağ

0-1000

 

80

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

1001-5000

 

140

3

2

1

5001-10000

 

210

4

3

2

10001-15000

 

250

5

4

2

15001-20000

 

300

6

5

2

20001-25000

 

350

7

5

3

25001-35000

 

400

8

6

3

35001-60000

 

540

10

10

4

60000-üstü

 

720

13

15

5

 

 

 

* Verilen atığın miktarı küsuratlı ise üst tam sayıya tamamlanır.

  Örn:    0,2 m3 atık  ð 1 m3  atık  sayılacaktır.

             1,3 m3 atık  ð 2 m3  atık  sayılacaktır v.b

  

 

2.4.3 ÜCRET TARİFESİNİN UYGULANMASINDA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR

1- Serbest Bölge limanına gelecek olan gemiler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2006/6 sayılı Gemi Atıklarının Bildirimi ve Haberleşme Genelgesi'ne uygun olarak bildirim yapmak zorundadırlar.

2- Tüm gemiler, atık verilip verilmediğine bakılmaksızın Tarife Tablosu'nun "1. Kısım" da belirtilen oranlardaki sabit ücreti ödemek zorundadır.

3- Sabit ücret ödeyen gemiler, Tarife Tablosu'nun "1. Kısım" da belirtilen tür ve miktardaki atıkları ücretsiz olarak verebilirler. Belirtilen atık türleri ve miktarlar dışında verilecek atıklar için, Tarife Tablosu'nun "2. Kısım" da belirtilen m3 başına ücret ilâve olarak alınır.

4- Devlete ait olup ticari olmayan hizmet gemileri ile kabotaj hattında çalışan gemiler sabit ücret ödemezler.

5- Kabotaj hattındaki; 150 groston ve altı tankerler ile 400 groston altı diğer gemilere atık türüne göre Tarife Tablosu'nun "2. Kısım" da belirtilen m3 ücretinden %25, devlete ait olup ticari olmayan hizmet gemilerine, atık türüne göre Tarife Tablosu'nun "2. Kısım" da belirtilen m3 ücretinden %50 indirim uygulanır.

6- Ülkemizin herhangi bir limanında sabit ücret ödeyen ve doğrudan o limandan Serbest Bölge Limanına gelen geminin atık vermek istemesi durumunda, Tarife Tablosu'nun "1. Kısım" da belirtilen Sabit Ücret Tarifesi uygulanmaz. Bu gemilerin verdiği atığın, "2. Kısım" da belirtilen m3 başına ücreti ödenir. Bu durum, geminin limandan ayrılmadan tekrar atık vermek istemesi durumunda da uygulanır.

7- Ülkemiz limanlarından sefere çıkıp yurt dışındaki limanlara giden ve 48 saat içinde tekrar Serbest Bölge Limanına gelen gemilerden "1. Kısım" da belirtilen sabit ücret alınmaz. Bu gemiler, verdiği atık türüne göre "2. Kısım" da belirtilen m3 başına ücret öderler.

8- İşletme imkânlarının olması halinde,  atıkların açıkta alınması durumunda, slop ve kirli balast haricindeki diğer atıkların ücretleri %30 artırılarak uygulanır. Slop ve kirli balastın açıkta alınma ücreti 5 €/m3'tür.

9- Serbest Bölge Limanına yanaşmış gemilerden, atık alma gemisi (hizmete girmesi halinde) ile atık alınması durumunda, açıkta atık alınma tarifesi uygulanmaz.

10- Mesai saatleri Pazartesi - Cumartesi 08:00 - 17:00 arasıdır.

11- Mesai saatleri dışında, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde sabit ücret dışındaki tarifeler %25 zamlı olarak uygulanır.

Hizmetin başlangıcının tatil saatleri içinde olması halinde, hizmetin tamamlanması normal mesai saatlerine denk gelse dahi zamlı ücret uygulanır.

Hizmetin başlangıcının normal mesai saatleri içinde olması ancak hizmetin bitişinin tatil saatlerine denk gelmesi halinde de  ücret hesaplaması, hizmette geçen mesai dışı ve içi zamanın oranlamasına göre yapılacaktır.

12- Atık alım hizmetlerinin, atık veren gemi veya liman işletmesi kusuru nedeniyle aşağıda belirtilen süreleri aşması durumunda kusurlu taraf diğer tarafa fazladan geçen her bir saat için ilave 40 € ücret öder. MESBAŞ'ın imkânlarının olması halinde, açıkta verilen atık alım hizmetlerinde süre kısıtlaması yoktur.

Atık alımına başladıktan sonra;

 

- slop

 

10 saat

 

- atık yağ

2 saat,

 

- kirli balast

10 saat,

- zehirli sıvı atık

4 saat

- sintine suyu

 

4 saat,

- pis su

4 saat,

- slaç

4 saat,

- çöp

1 saattir.

 

13- Bu tarifede belirtilen tüm ücretler üst sınır olup, tarife dışında herhangi bir ad altında ücret alınamaz. Sabit ücret hariç, bu tarifede belirtilen diğer ücretlerden maksimum %40 indirim yapılabilir.

14- Ücret tarifesinde yer almayan MARPOL EK-I kapsamında kalan katı slaç ve MARPOL EK-II atıkların alımı taraflarca, mevcut imkânlara göre belirlenir. Anlaşmazlık durumunda Mersin Valiliği'nin belirleyeceği ücret uygulanır.

15- Atık alım hizmet ücreti geminin acentası tarafından MESBAŞ'ın ilgili banka hesaplarına yatırılacaktır.

 

 

2.4.4  UYGULAMA KOŞULLARI :

A)  Esas Ücretlerin Kapsamı;

Tablodaki ücretlere, katı ve sıvı atıkların gemiden alınması hizmetinin yerine getirilmesinde MESBAŞ'ca kullanılan her türlü araç-gereç, seyyar tanker vb. vasıta ve personel ücretleri dahildir.

B)  Hizmet Ücretinin Tahsili;

Hizmet ücreti, hizmete başlanmadan önce gemi kaptan veya acentası tarafından MESBAŞ'ın ilgili banka hesabına yatırılacaktır.

C)  Hizmetin Yerine Getirilmesinde Sıra;

MESBAŞ, atıkların alınması hizmetini, limanın iş kapasitesine göre ve gemilerin atık verme talep sırasını ve verilecek atık miktarlarını dikkate alarak karşılar.

D)  Gemilerin Uymak Zorunda Olduğu Hususlar;

Atıklarını verecek gemiler:

-Katı atıklarını, ağzı kapalı variller, naylon veya benzeri torbalar veya kaplar içinde lumbar ağzı veya iskele başında ve MESBAŞ ile kararlaştırılan saatte,

-Sıvı atıklarını, bunları alacak seyyar tankerin gemi bordasına yanaştığı anda sintine vericisi ile flanşını ve sintine devresini hazırlamış olarak verecek şekilde,

tüm hazırlıklarını yapmak zorundadırlar. Bu zorunluluğa uymayan gemilerin atıkları MESBAŞ'ca uygun görülecek zamanda alınır.

 

 

2.4.5  GENEL HÜKÜM  

  MESBAŞ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan verilen Lisans çerçevesinde almaya yetkili olduğu atıklar için hizmet vermekle yükümlüdür.

 

2.4.6.  AYKIRI DAVRANIŞLAR VE CEZAİ HÜKÜMLER :

Atıklarını, ilgili Kanun ve bu Tarife hükümlerine göre vermeyen veya denize  boşaltarak su kirliliğine sebebiyet veren gemilere 2872 Sayılı Kanunun 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un değişik 20. maddesi hükümleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürürlükte bulunan idari para cezalarına ilişkin tarifeleri uygulanır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EŞYA İLE İLGİLİ HİZMETLER

 

3.1 YÜKLEME-BOŞALTMA, ŞİFTİNG VE LİMBO HİZMETLERİ TARİFESİ

( Tarife No. 5 )

 

3.1.1  TARİFENİN KAPSAMI :

Bu tarife, Serbest Bölge liman hudutları içinde MESBAŞ'a ait olan rıhtımlara yanaşan, kıçtan kara olan veya açıkta demirleyen gemilere eşyanın yükletilmesi ve boşaltılması hizmetleri ile şifting ve limbo hizmetlerini kapsar.

 

3.1.2  HİZMETLERİN TANIMI :

A) Yükleme - Boşaltma Hizmeti;

- Eşyanın, geminin yanına gelmiş kara veya deniz vasıtasından alınıp gemiye yüklenmesi, gemi ambar veya güvertesine istif edilmesi veya mukabili hizmetleri,

- Dökme katı eşya için kendi gövdesinden kumandalı kavrama vinç ile işlem yapılmasını,

- MESBAŞ'ca izin verilmesi halinde ; iş sahibine ait mekanik vasıta ve tesisler ;

   * Genel Kargo için konveyör bant,

   * Dökme sıvı eşya için sabit veya monte-demonte edilebilir boru hattı,

   * Dökme katı eşya için  kendi gövdesinden kumandalı kavrama vinç, ile yapılan hizmetleri,

B) Şifting Hizmeti;

Bir gemideki eşyanın, bu gemiden aynı veya diğer ambar ve güverteleri arasında gemiden indirilmeksizin yerinin değiştirilmesi hizmetlerini, (iş sahiplerinin kendi imkanlarıyla yaptıkları şiftingler de bu kapsama alınır.)

C) Limbo Hizmeti;

İki geminin birbirine yanaşarak (aborda olarak) karşılıklı güverte veya ambarları arasında eşyanın bir gemiden boşaltılması ve diğer gemiye yükletilmesi hizmetlerini,

ifade eder.

 

 

3.1.3  ESAS ÜCRETLER :

ESAS ÜCRET TABLOSU

 

 

 

 

 

EŞYANIN CİNSİ

 

 

 

 

 

 

YÜKLEME

 

 

 

 

BOŞALTMA

 

İŞ SAHİBİNE AİT MEKANIK   VASITA VE TESİSLERLE   YAPILAN YÜKLEME - BOŞALTMA

 

 

 

 

ŞİFTİNG

 

 

 

 

LİMBO

 

AĞIRLIK ESASINA TABİ EŞYA

TON/ABD DOLARI

 

Genel Kargo

 

  6,55

 

   6,55

 

3,50

 

6,25

 

9,00

 

Dökme Sıvı

 

--

 

--

 

1,00

 

--

 

--

 

Dökme Katı *

 

3,90

 

3,90

 

1,95

 

3,90

 

7,00

 

 

 

ADET ESASINA TABİ EŞYA

 

ADET/ABD

DOLARI

 

 

Otomobil, pickup, panelvan, Midibüsler ve ağırlığı 5 tona kadar araçlar

 

14,00

 

14,00

 

--

 

14,00

 

--

Traktör, Kamyon, Çekici, Otobüs

30,00

30,00

--

30,00

--

Çekici ile birlikte treyler (Dorse) 

 40,00

40,00 

-- 

40,00 

-- 

Canlı Hayvan

1,25

1,25

--

--

--

Konteyner (Dolu)

100,00

100,00

--

80,00

110,00

Konteyner (Boş)

40,00

40,00

--

35,00

45,00

Tekrar Sevk Konteyner

Yükleme+

Dolu 100,00

Boşaltma

Boş  60,00

 

--

 

---

 

100,00

                       *  Serbest Bölge Limanının uygunluğu ve işlemin yaratacağı çevre kirliliği şartları dikkate alınarak yapılıp / yapılmayacağına              MESBAŞ  tarafından karar verilir.

 

3.1.4  UYGULAMA KOŞULLARI :

A) Esas Ücretlerin Kapsamı;

1) Eşyanın gemiye yükletilme ve boşaltılması hizmetlerinde gerekli olan her türlü araç-gereç (gemi vinci dahil) ve insan gücü hizmetleri ile ambar ve gladoraların açılması, kapatılması, dökme eşyanın hap hizmeti ücretlere dahildir.

Ancak;

-Bu tarife kitabında ayrıca tarifeye bağlanmış olan hizmetlerin,

-Hizmetlerin yapılmasında kullanılacak yüzer vincin,

-Yükleme-boşaltma hizmetinin yerine getirilmesi için gemi ambarında temizlik yapılması, eşyanın hafifletilmesi ve kısaltılması gerekiyor ise bu işlemlerin,

-Gemi anbar ve gladoralarının açılması , kapatılması,

-MESBAŞ'ca yapılması halinde, geminin yük ve ağır yük donanımının hazırlanması hizmetinin,

ücretleri, tablodaki ücretlere dahil olmayıp ayrıca alınır.

2) Deniz vasıtası ile yapılan yükleme-boşaltma hizmetlerinde;

Hizmetin yerine getirilmesinde kullanılan deniz vasıtası, araç-gereç (gemi vinci dahil) ve deniz vasıtası personel ücretleri ile starya müddetleri esas ücretlere dahildir.

Ancak;

-Deniz vasıtasının gemiye, kıyıya ve bekleme yerlerine bir defadan fazla getirilip götürülmesi,

-Yüzer vincin,

-Sürstarya müddeti,

ücretleri, esas ücretlere dahil değildir.

3) İş sahiplerine ait mekanik vasıta ve tesislerin durumu ve hizmetin hususiyeti itibarıyla, tesislerin kurulması, işletilmesi ve sorumluluğu iş sahiplerine ait olup, iş sahiplerince MESBAŞ'dan hizmet veya işçi isteğinde bulunulduğu takdirde, bu hizmet ve işçilerin ücretleri esas ücretlere dahil değildir.

-İş sahiplerince, gemilere yükletilecek veya gemilerden boşaltılacak dökme sıvının tahmini miktarı hizmete başlamadan önce, kat'i miktarının da hizmetin yapılmasını takiben yazılı olarak MESBAŞ'a bildirilmesi, evraklarının ibraz edilmesi ve en geç 30 gün içinde ücretinin ödenmesi zorunludur. Bu yükleme-boşaltmanın MESBAŞ'a ihbar edilmeden yapıldığının tespiti halinde tahsili gereken ücret, esas ücretlerin 3 misli olarak alınır. Gemiye yapılan ihrakiye yüklemelerinde de aynı esas ve ücretler uygulanır.

-Birbirine rampa etmiş gemilerden, sahibine ait mekanik vasıta ve tesislerle limbo yapılması halinde, bir yükleme bir boşaltma ücreti alınır. Ancak gemilerden birisi 600 NT'dan küçük bir gemi veya deniz vasıtası ise tek ücret alınır.

4) Şifting Hizmetlerinde;

Eşyanın gemiden indirilmeksizin aynı gemi ambar veya güverteleri arasında yerinin değiştirilmesinde kullanılan araç-gereç (gemi vinci dahil) ve insan gücü tablodaki ücretlere dahildir.

İş sahiplerinin gemi içinde yapacakları şiftinglerin MESBAŞ'ca tespit edilmesi halinde şifting ücreti %100 ilaveli olarak alınır.

Ancak, eşyanın gemiden indirilip, kara veya deniz vasıtası ile taşınarak tekrar yükletilmesi suretiyle yapılan hizmetler şifting sayılmayıp bu tür hizmetler için hizmetin çeşidine göre bir boşaltma ve bir yükleme ücreti alınır.

5) Limbo Hizmetlerinde;

Birbirine yanaşmış iki gemiden bir gemideki eşyanın boşaltılıp diğer gemiye yükletilmesi hizmetinde kullanılan her türlü araç-gereç (gemi vinci dahil) ve insan gücü esas ücretlere dahildir.

 

B) MESBAŞ'ca İş Sahibine Verilecek İzin:

Yükleme-boşaltma, şifting ve limbo hizmetlerinin MESBAŞ'ca yerine getirilmesi sırasında, işin veya eşyanın özelliğine göre gerektiğinde ve iş sahibinin istemi üzerine, iş sahibine veya gemiye ait eçhize, araç-gereç, insan gücünün kullanılmasına izin verilebilir. Bu takdirde bunların sorumluluğu iş sahibine aittir.

Kendilerine ait boru hatları  ile yükleme/tahliye yapılmasına izin verilen firmalar, tesislerinden gemi bordasına kadar bağlantı yapılan boru hattının emniyetinden ve güvenliğinden sorumludur. Yükleme ve tahliye süresince  boru hattı boyunca gözetim elemanı bulundurmaları ve tehlike anında müdahale edici ekipman sağlamaları  zorunludur.  

Ancak;

MESBAŞ Yönetim Kurulunca belirlenen Proje yüklerinin dışında kalan;  yükleme-boşaltma, şifting ve limbo hizmetlerinin iş sahiplerince posta kurulmak suretiyle yapılmasına MESBAŞ'ca izin verilmesi halinde, esas ücretlerin %50 ‘si alınır.

 

C) Geminin Yük ve Ağır Donamının Hazırlanması:

MESBAŞ'ca geminin yük donamının hazırlanması ve bağlanması halinde her hizmet için 58,- ABD Doları, ağır yük donamının hazırlanması ve bağlanması için de her hizmet için 117,- ABD Doları ücret alınır.

 

D) Boş Dönen Deniz Vasıtaları:

Deniz vasıtası aracılığı ile yapılan yükleme-boşaltma hizmetlerinin yerine getirilmesi maksadıyla iş sahiplerinin isteği üzerine veya işin icabı olarak tayin edilen yere deniz vasıtasının gönderilmesinden sonra, MESBAŞ'ın kusuru, yasal engeller ve hizmetin görülmesine mani olacak derecedeki hava muhalefeti dışındaki, iş sahibinin kusuru yüzünden kullanılmayıp boş olarak dönmesi halinde, boş dönen deniz vasıtası ile personel için 18,- ABD Doları ücret alınır.

 

E)Tekerlekli ve Paletli Araçların Ücreti:

Tekerlekli ve paletli araçların feribot, Ro-Ro ve benzeri tipteki gemilere kendi güçleri veya itici ve çekicileri ile yükletilip boşaltılması halinde esas ücretler uygulanır. Bu hizmetin MESBAŞ'a ait itici ve çekicilerle yerine getirilmesi halinde, esas ücretler %20 ilaveli olarak alınır.

Ancak;

-Tekerlekli ve paletli araçların kendi güçleri, itici veya çekiciler kullanılmaksızın yükletilip boşaltılması halinde, ağırlık esasına göre ücret alınır.

-Tekerlekli ve paletli araçlar yardımıyla konteyner veya Genel kargo eşya yükletilip boşaltılması halinde, yükletilip boşaltılan eşyaya ait ücret uygulanır.

 

F)Bekleme Ücreti:

Yükleme-boşaltma, şifting ve limbo hizmetlerinin yerine getirilmesi için iş sahibinin isteği üzerine, MESBAŞ'ın işe tertip ettiği personel, araç ve gerecin, tarifenin Genel Esaslar Bölümü (1.5.9) maddesinde belirtilen nedenlerle bekletilmesi halinde, maddede belirtilen esaslara göre her bir posta için, o postada görevli memur ve işçiler (deniz vasıtası personeli dahil) ile hizmete tahsis edilen araç ve gereç dahil, beklemenin beher saat ve kesri için 40,- ABD Doları ücret alınır.

Ancak, yükletilecek veya boşaltılacak eşyanın tamamının yükletilmesi veya boşaltılmasının bitirilmesinden sonra meydana gelen MESBAŞ'ın uygun gördüğü boş beklemelerden ücret alınmaz.

 

G) Ücretlerin Kimden Alınacağı:

Yükleme-boşaltma, şifting ve limbo hizmetlerine ait ücretler gemi kaptanı veya acentasından alınır. Ancak, hizmete başlanmadan önce tüm ücretlerin MESBAŞ'a yatırılması şartıyla en çok 3 eşya sahibine ait olması halinde, iş sahiplerinden de tahsil edilebilir.

 

3.1.5  İLAVELİ ÜCRETLER :

Tehlikeli eşya (suni gübre hariç), tehlikeli eşya yüklü tekerlekli paletli araçlar ve tehlikeli eşya yüklü konteynerler ile gazfri yapmamış boş tank konteynerlerin:

- Yükleme – boşaltma, şifting ve limbo hizmetlerine ait esas ücretler %20,

- Yükleme-boşaltma şifting ve limbo hizmetlerinin deniz vasıtası ile yapılması halinde esas ücretler % 40,

ilâveli olarak alınır.

Dondurulmuş dökme kutulu eşya tahliyesinde ; palet, bandaj vb malzemeler MESBAŞ taraafından temin edilmek üzere, gemi ambarında malların özel paletlere konulup bandajlanarak hazır palet haline getirilmesi işlemi için , esas tarife üzerine ton başı 1,10 ABD Doları fark ücret alınır.

 

3.1.6 HAVALELİ YÜKLER

Tonaj tutmayan havaleli yüklerin hesabında 1 ton = 3 m3 itibar olunur ve buna göre ücret tahakkuk ettirilir. Ancak 1 vardiya içerisinde 75 ton'dan daha az yük elleçlenmesi halinde asgari 75 ton üzerinden tahakkuk yapılır.

 

3.1.7  MUAFİYET :

Yükleme-boşaltma, şifting ve limbo hizmetlerinde kullanılan tekerlekli ve paletli araçların, hizmet esnasında gemiye girip çıkmalarında yükleme-boşaltma ücreti alınmayacaktır.

 

3.1.8  SERBEST BÖLGE İÇİ NAKLİYE :

Serbest Bölge deniz veya kara Giriş/Çıkış kapılarından itibaren Bölge içi her türlü nakliyede alınacak ücret; malın cinsine, hacim/ağırlık oranına ve günün şartlarına göre tespit edilir.

 

  3.1.9  GÜVENLİK BEDELİ (ISPS)

Aşağıdaki ücretler limanda yükleme/boşaltma, şifting hizmeti alan, aşağıdaki tüm eşyalar için uygulanacaktır.

 

a) Dolu Konteyner                         9,00 US$/adet

b) Tekerlekli Araç                          3,00 US$/araç

c) Genel Kargo                              0,40 US$/ton

d) Dökme Katı                               0,20 US$/ton

e) Dökme Sıvı                                0,20 US$/ton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2012 Mersin Serbest Bölge İşleticisi A. Ş.

Anasayfa  |  Kullanıcı Firmalar  |  Mersin  |  Haberler  |  Foto Galeri  |  İletişim