MESBAŞ | Mersin Serbest Bölge İşletici A. Ş.
English
Kurumsal
• Kuruluş ve Hakkında • Misyon, Vizyon, Değerler, Stratejiler • Kalite Belgelerimiz • Hizmetler • Yönetim Kurulu

Hizmetler

HİZMETLER

Mersin Serbest Bölgesi'nde ana başlıklar itibarıyla MESBAŞ'ın görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Yatırım yapılacak açık alanların kira sözleşmelerinin düzenlenmesi ve akdedilmesi,
 • Açık alan kira bedellerinin tahsil edilerek Özel Hesaba aktarılması,
 • Yatırım alanlarının kullanıcı firmalara teslimi ve aplikasyonu,
 • Yatırımcı firmalara zemin etüdü geoteknik raporlarının verilmesi,
 • Gerek yatırım ve gerekse ticari safhada elektrik enerjisi ve su temini,
 • Genel limancılık hizmetlerinin yapılması,
 • Depolarda tahmil, tahliye hizmetlerinin verilmesi,
 • Tartı vb hizmetlerinin verilmesi
 • Depo kiralama hizmeti,
 • Açık stok sahası kiralama hizmeti,
 • Sosyal tesis, kafeterya ve büfe işletmeciliği,
 • Umumi yeşil alanların oluşturulması,
 • Bölge altyapısının yenilenmesi, bakım ve onarımı,
 • Kullanıcı firmalar tarafından talep edilebilecek diğer hizmetler.

© Copyright 2012 Mersin Serbest Bölge İşleticisi A. Ş.

Anasayfa  |  Kullanıcı Firmalar  |  Mersin  |  Haberler  |  Foto Galeri  |  İletişim