MESBAŞ | Mersin Serbest Bölge İşletici A. Ş.
English
Tarifeler
• Açık ve Kapalı Alan Tarifeleri • Tarife ve Ücretler • Gemi Hizmet ve Tarifeleri • Depo Hizmet ve Tarifeleri • Diğer İşlemler ve Tarifeleri

Tarife ve Ücretler

İŞLEM UYGULAMASI

 

ÜCRET (ABD $)

AÇIKLAMA

Faaliyet ruhsat müracaatı (ruhsat başı)

 

5.000

Ruhsat müracaatında ödenir

Açık yatırım alanı kiralaması (m2/yıl)

 

2,66

-Bölgede yatırım yapacak yatırımcı-kullanıcı firmalar için uygulanan bedeldir.

Açık stok alanı kiralaması (m2/ay)

 

1,00

-Açık alanda stoklanması uygun görülenmallar için uygulanır.

Kapalı alan kiralaması (m2/ay)

Depo

2,00 - 3,00

Kapalı alan kiralamaları, işletici kuruluş MESBAŞ veya binalarını yaparak bu hususta kiralama ruhsatı olan diğer firmalarla yapılabilmektedir.

Ofis

4-7

Ruhsat süreleri bitimiyle Hazineye intikal eden binaların kiralanması (m2/ay)

 

Min : 1,17

Max: 2,00

Kiralamalar MESBAŞ tarafından yapılmaktadır.
Detaylı ücret bilgileri için lütfen web sayfamıza bakınız.

Serbest bölge işlem formu (beher takım)

 

3

Bu formlar işletici kuruluştan temin edilir ve her sevkiyat için bir takım olarak kullanılır.

Kurumlar ve Gelir Vergisinden istisna Şirketler için Özel Hesap ödemesi

 

%0,1

Yurtdışından serbest bölgeye getirilen malların CIF,

(Kurumlar ve Gelir Vergisine tabi şirketler bu ödemeden muaftır)

 

(Türkiye'den serbest bölgeye getirilen Türk Menşeli mallar ve bölgeden yurt dışına giden mallar için ödenmez.)

 

%0,9

 

 

Sebest bölgeden Türkiye'ye gönderilen malların FOB fatura değerleri üzerinden ödenir.

Araç giriş ücretleri
(Araç başı-beher giriş/çıkış)

 

2,00
2,50

Kamyon
Treyler.

Elektrik Enerjisi (kwh)

 

Aktif : 0,08
Reak : 0,05

2017 yılı itibariyle (Ortalama ücret olup, firmanın kurulu gücüne göre değişebilir.)

Su (m3)

 

1,29

2017 yılı itibariyle

Telekomünikasyon (Telefon)
Telefon Tahsisi
Görüşme

 

 

4
14 -› 175

2017 yılı itibariyle

(Seçilen tarifeye göre)

Serbest bölge personel giriş kartı ücreti
(Beher personel için - yıllık)

 

10

Bu bedel kullanıcı firmaların kadrolu işçileri için Özel Hesap'a ödenir. Kart Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

Oto taşıt pulu (Beher araç için - yıllık)

 

10

Firma binek araçları içindir.

Serbest Bölge Limanı giriş kart ücreti

 

10

Kullanıcı firma personelinin Serbest Bölge Limanına giriş ücretidir.

Serbest bölge limanı araç giriş kart ücreti

 

10

Kullanıcı firma araçlarının Serbest Bölge Limanına giriş ücretidir.
Kart, MESBAŞ tarafından verilir.

Genel temizlik ücreti (Aylık)

 

25

Bu bedel bölgenin genel temizlik giderlerinden yansıtılmaktadır. (Üretici firmalar üretim atıklarına göre daha yüksek bir bedel öderler.)

Genel güvenlik ücreti (Aylık)

 

100

Bu bedel, bölgenin genel güvenlik giderlerinden yansıtılmaktadır.

Asgari Ücret (İşçi başı-brüt)

 

557

2017 itibariyledir, Devletin aldığı karar ile her 6 ayda bir düzenlenebilir.

Katılım payı (yıllık)

 

50

Kamu birimleri ortak giderleri için alınır.

Kurumlar Vergisine tabi Şirketler için vergi oranı (Yıllık)

 

%20

2017 yılı oranıdır. (Maliye Bakanlığı uygulamalarına göre tahsil edilir.)

Diğer hizmetler

 

Açıklamalara bakınız

Talep edilebilecek diğer hizmetler işletici şirket MESBAŞ tarafından yapılır. Hizmet ücretleri talep ve günün şartlarına göre tayin edilir.

© Copyright 2012 Mersin Serbest Bölge İşleticisi A. Ş.

Anasayfa  |  Kullanıcı Firmalar  |  Mersin  |  Haberler  |  Foto Galeri  |  İletişim