MESBAŞ | Mersin Serbest Bölge İşletici A. Ş.
English
Serbest Bölgemiz
• Mersin Serbest Bölgesi • Mesbaş • Mevzuat (Serbest Bölgeler Kanunu) • Mevzuat (Uygulama Yönetmeliği) • Faaliyet Ruhsatı • Ruhsat Başvuru Prosedürü • Yatırımcı Kiracı Tercihi ve Süreler • Faaliyet Konuları • Teşvikler ve Avantajlar
Faaliyetler ve İstatistik
• Ticaret Hacmi ve İstatistikler • İdari Birimler • Sosyal Tesisler
Tarifeler
• Açık ve Kapalı Alan Tarifeleri • Tarife ve Ücretler • Gemi Hizmet ve Tarifeleri • Depo Hizmet ve Tarifeleri • Diğer İşlemler ve Tarifeleri

SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2013/01 DUYURUSU

413 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ'i 20.01.2012 tarih ve 28179 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Tebliğ ile kapsam dahilinde tüm mükelleflerin elektronik ortamda her yıl "Mükellef Bilgileri Bildirimi" verme zorunluluğu getirilmiş ve bu bildirimle mükellefiyete ilişkin bilgilerin yanı sıra işyeri adreslerinin Ulusal Adres Veri Tabanı'na (UAVT) uygun adres numarası ile giriş yapılması istenmiştir.

Maliye Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Bakanlıklarınca mezkur sisteme "manuel bilgi girişi" uygulamasına son verildiği belirtilmekte olup, söz konusu bildirimin verileceği son gün olan 31.05.2013 tarihi itibariyle bildirim vermeyen veya yanlış bildirim veren mükelleflere cezai yaptırım uygulanacağı bildirilmektedir.

Kullanıcılarımızın herhangi bir cezai uygulama ile karşı karşıya kalmamaları açısından, gerekli önlemleri almaları hususunda;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Yusuf ŞENEL

Mersin Serbest Bölge Müdürü

[ 25.03.2013 ]

SON 5 DUYURU

ALMANYA ÜLKE TANITIM TOPLANTISI HAKKINDA [19.10.2018] KOORDİNASYON BEDELİ İSTİSNASI HAKKINDA [19.10.2018] SÖZLEŞMELERİN TL OLARAK DÜZENLENMESİ HAKKINDA [17.10.2018] BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DAVETİ [12.10.2018] SERBEST BÖLGE ATIKLAR HAKKINDA [10.10.2018]
© Copyright 2012 Mersin Serbest Bölge İşleticisi A. Ş.

Anasayfa  |  Kullanıcı Firmalar  |  Mersin  |  Haberler  |  Foto Galeri  |  İletişim