MESBAŞ | Mersin Serbest Bölge İşletici A. Ş.
English
Serbest Bölgemiz
• Mersin Serbest Bölgesi • Mesbaş • Mevzuat (Serbest Bölgeler Kanunu) • Mevzuat (Uygulama Yönetmeliği) • Faaliyet Ruhsatı • Ruhsat Başvuru Prosedürü • Yatırımcı Kiracı Tercihi ve Süreler • Faaliyet Konuları • Teşvikler ve Avantajlar
Faaliyetler ve İstatistik
• Ticaret Hacmi ve İstatistikler • İdari Birimler • Sosyal Tesisler
Tarifeler
• Açık ve Kapalı Alan Tarifeleri • Tarife ve Ücretler • Gemi Hizmet ve Tarifeleri • Depo Hizmet ve Tarifeleri • Diğer İşlemler ve Tarifeleri

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI

MESBAŞ - MERSİN SERBEST BÖLGE İŞLETİCİSİ A.Ş.

İlgi: 11.09.2012 tarih ve 12/2112 sayılı yazınız.

ilgi'de kayıtlı yazınızda, İhracat iadesine konu ürünlerin serbest bölgelerden yurt dışına çıkarılmasında kullanıcılara tanınan 3(üç) aylık sürenin yetersiz kaldığından bahisle, ilgili sürenin yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Konuya ilişkin olarak Bakanlığımıza  intikal eden müracaatlardan, çeşitli etkenlere bağlı olarak söz konusu ürünlerin çoğunlukla üç aylık süre içinde serbest bölgelerden yurt dışı edilmesinde güçlük yaşandığı anlaşıldığından, 2012 yılı itibariyle yürürlükte bulunan söz konusu Genelgenin mezkur hükmü , Müsteşarlık Makamının 25/09/2012 tarih ve 2012/892 sayılı onayı ile "EK-1'de belirtilen ürünlerin Türkiye'deki serbest bölgelerden yapılan ihracatın ihracat iadesi yardımlarına konu olabilmesi için, ihracat iadesine başvuru esasında söz konusu ürünün üçüncü ülkelere gönderildiğinin serbest bölge işlem formu ile tevsik edilmesi ve Serbest Bölge Müdürlüğü'nün yazılı olarak teyit edilmesi gerekmektedir." şeklinde değiştirilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Cengiz GÜRSEL

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı  

[ 21.12.2012 ]

SON 5 DUYURU

ALMANYA ÜLKE TANITIM TOPLANTISI HAKKINDA [19.10.2018] KOORDİNASYON BEDELİ İSTİSNASI HAKKINDA [19.10.2018] SÖZLEŞMELERİN TL OLARAK DÜZENLENMESİ HAKKINDA [17.10.2018] BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DAVETİ [12.10.2018] SERBEST BÖLGE ATIKLAR HAKKINDA [10.10.2018]
© Copyright 2012 Mersin Serbest Bölge İşleticisi A. Ş.

Anasayfa  |  Kullanıcı Firmalar  |  Mersin  |  Haberler  |  Foto Galeri  |  İletişim