İdari Birimler


  • SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
  • SERBEST BÖLGE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
  • KURUCU VE İŞLETİCİ KURULUŞ (MESBAŞ)

400
600
3
35