Ticaret Hacmi ve İstatistikler


 

31.05.2021 İtibariyle

TİCARET HACMİNİN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI

OECD ÜLKELERİ
* AB Ülkeleri
* Diğer OECD Ülkeleri

22%
14%

8%

DİĞER BATI AVRUPA ÜLKELERİ

1%

TÜRKİ CUMHURİYETLERİ

2%

İSLAM ÜLKELERİ

32%

DİĞER ÜLKELER

14%

TÜRKİYE

29%

TOPLAM

100%

 
TİCARET HACMİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

  width= 

 

KULLANICI FİRMA FAALİYETLERİ

  YERLİ YABANCI YERLİ-YABANCI TOPLAM ORAN
ALIM -SATIM 171 60 22 253 40%
ÜRETİM 148 43 9 200 31%
KİRALAMA 89 11 5 105 16%
DEPOLAMA 37 5 5 47 7%
BANKA 3   2 5 1%
DİĞER 18 8 1 27 4%
TOPLAM 466 127 44 637 100%

 


BÖLGEDEKİ İSTİHDAMIN DAĞILIMI

PERSONELİN ÇEŞİDİ TC. YABANCI TOPLAM
YÖNETİCİ 309 74 383
BÜRO PERSONELİ 527 41 568
VASIFLI İŞÇİ 3.182 106 3.288
VASIFSIZ İŞÇİ 4.398 106 4.504
DİĞER 1.280 16 1.296
TOPLAM 9.696 343 10.039

 


400
600
3
35