Ticaret Hacmi ve İstatistikler


 

31.08.2021 İtibariyle

TİCARET HACMİNİN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI

OECD ÜLKELERİ
* AB Ülkeleri
* Diğer OECD Ülkeleri

23%
14%

9%

DİĞER BATI AVRUPA ÜLKELERİ

1%

TÜRKİ CUMHURİYETLERİ

2%

İSLAM ÜLKELERİ

27%

DİĞER ÜLKELER

15%

TÜRKİYE

32%

TOPLAM

100%

 
TİCARET HACMİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

  width= 

 

 

KULLANICI FİRMA FAALİYETLERİ

 

  YERLİ YABANCI YERLİ-YABANCI TOPLAM ORAN
ALIM -SATIM 175 59 23 257 40%
ÜRETİM 147 43 9 199 31%
KİRALAMA 85 11 5 101 16%
DEPOLAMA 36 5 5 46 7%
BANKA 3   2 5 1%
DİĞER 19 7 2 28 4%
TOPLAM 465 125 46 636 100%

 

 

BÖLGEDEKİ İSTİHDAMIN DAĞILIMI

 

PERSONELİN ÇEŞİDİ TC. YABANCI TOPLAM
YÖNETİCİ 311 71 382
BÜRO PERSONELİ 523 41 564
VASIFLI İŞÇİ 3.134 108 3.242
VASIFSIZ İŞÇİ 4.259 111 4.370
DİĞER 1.285 16 1.301
TOPLAM 9.512 347 9.859

 


400
600
3
35