Hizmetler


Mersin Serbest Bölgesi'nde ana başlıklar itibarıyla MESBAŞ'ın görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Yatırım yapılacak açık alanların kira sözleşmelerinin düzenlenmesi ve akdedilmesi,
 • Açık alan kira bedellerinin tahsil edilerek Özel Hesaba aktarılması,
 • Yatırım alanlarının kullanıcı firmalara teslimi ve aplikasyonu,
 • Yatırımcı firmalara zemin etüdü geoteknik raporlarının verilmesi,
 • Gerek yatırım ve gerekse ticari safhada elektrik enerjisi ve su temini,
 • Genel limancılık hizmetlerinin yapılması,
 • Depolarda tahmil, tahliye hizmetlerinin verilmesi,
 • Tartı vb hizmetlerinin verilmesi
 • Depo kiralama hizmeti,
 • Açık stok sahası kiralama hizmeti,
 • Sosyal tesis, kafeterya ve büfe işletmeciliği,
 • Umumi yeşil alanların oluşturulması,
 • Bölge altyapısının yenilenmesi, bakım ve onarımı,
 • Kullanıcı firmalar tarafından talep edilebilecek diğer hizmetler.
400
600
3
37