Ekonomi


Tarım

Mersin, Türkiye sebze üretiminin % 5'ini, meyve üretiminin %10'unu (muz % 65, çilek % 55) karşılamaktadır.

Arazi Cinsi Arazi Miktarı(Ha.) İl Yüzölçümüne Oranı(%)
Tarım Arazisi 406.00 25.60
Çayır-mera 59.282 3,75
Orman 840.347 53.00
Tarım Dışı Arazi 279.271 17,65
Toplam 1.585.300 100


Sulama

Sulanabilir Tarım Alanı 250.000 ha.
Sulanan Tarım Alanı 156.000 ha.
DSİ Tarafından Sulanan 91.670 ha.
İl Özel İdaresince Sulanan 32.321 ha.
Çiftcilerce Sulanan 14.366 ha.

 
Devam eden önemli sulama projeleri : Mut Sulama Projesi, Tarsus Pamukluk Barajı Projesi, Göksu II Sulama Projesi
Su Ürünleri

İlin Akdeniz'e kıyısı olduğundan balıkçılık önemlidir. Ayrıca tatlı su ve kültür balıkçılığı tesisleri mevcuttur.

Hayvancılık (2009)

Türü Sayısı(Baş)
Sığır 90.415
Koyun 198.094
Keçi 291.215
Kümes Hayvanları 5.788.442
Arıcılık 147.498 kovan


Sanayi

Küçük Sanayi Siteleri

Tamalanmış 12
Yapımı Devam Eden 4


Faaliyette Olan Bazı Küçük Sanayi Sitelerine İlişkin Bilgiler

Sitenin Adı Kuruluş Tarihi İşyeri Sayısı
Mersin KSS 1967 704
Tırmıl KSS 1978 433
Erdemli KSS 1976 254
Silifke KSS 1974 204


İnşası Devam Eden Bazı Küçük Sanayi Sitelerine İlişkin Bilgiler

Adı İşyeri Kapasitesi
Yenice (Tarsus) KSS 38
Tarsus Mad.Esnaf KSS 87


Ticaret

Mersin Limanı  

Toplam Alanı 1100 ha
Rıhtım Sayısı (Adet) 21
Rıhtım Uzunluğu (m) 3.255
Gemi Kabul Kapasitesi(gemi/gün) 30

 

Mersin Limanının Yükleme ve Boşaltma Rakamları (Ton)

Yılı Yükleme Boşaltma Toplam
2020 15.981 21.041 37.022
2019 15.518 19.807 35.385
2018 14.431 18.666 33.097
2017 13.100 20.000 32.750
2016 11.500 18.750 30.300
2015 11.800 19.068 30.865
2014 12.027 19.300 31.228
2013 11.845 17.500 29.360
2011 8.996 12.034 21.031
2010 9.454 8.956 18.410
2009 7.381 7.462 15.294
2008 7.668 7.057 14.725
2007 7.400 10.490 17.890
2006 6.676 9.406 16.083
2005 5.445 10.281 15.727
2004 5.335 11.186 16.522
2003 5.689 9.539 15.229
400
600
3
35