İmha İş Akış Şeması (Yeni)


Kullanıcı Firma üretim artıklarını veya bozulan ürünlerini imha etmeye karar verdiğinde önce ürünün atık kodunu belirler. Eğer atık kodu konusunda tereddüt yaşar ise MESBAŞ’dan destek alır.

  width=

Atıkları alacak Çevre İzin ve Lisansına sahip firma ile sözleşme imzalar.Lisanslı firmalara https://ced.csb.gov.tr/izin-lisans-ve-gecici-faaliyet-belgesi-alan-isletmeler-i-3420 adresinden ulaşılabilir.

  width=

Kullanıcı Firma İmha İçin Serbest Bölge Müdürlüğü’ne dilekçe İle müracaat eder. Dilekçe ekine; bertaraf tesisi lisansı, sözleşme, üretim bildirim formu, imhalık ürünlerin fotoğrafı ve faaliyet ruhsatını ekler.

  width=

Serbest Bölge Müdürlüğü Komisyon toplanması için, MESBAŞ’a Gümrük Müdürlüğüne ve İmha sahibi firmaya yazı yazar

  width=

Komisyon, toplanma tarihinde ilgili firmaya giderek imhalık ürünlere bakar ve Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan tutanağı imzalar.

  width=

Serbest Bölge Müdürlüğü, komisyon tutanağını üst yazı ile Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne göndererek onay ister

  width=

Serbest Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden gelen onay yazısını MESBAŞ a gönderir.

  width=

MESBAŞ, imha sahibi firma ile görüşerek imhanın yapılacağı günü belirler ve Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğüne Personel görevlendirmesi için yazı yazar.

  width=

İmha günü araçlar boş-dolu kantar yaptıktan sonra Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü personeli gözetiminde imhalık ürünler yüklenir. Yüklenirken kamera görüntüsü alınır. Kantar fişleri MESBAŞ’ a getirilerek çıkış tutanağı hazırlanır.

  width=

İmhalık ürünler bertaraf tesisine teslim edildikten sonra çıkış tutanağı lisanslı tesise imzalatılır. Kantar fişleri, imha CD MESBAŞ a teslim edilir. MESBAŞ imha bitiş yazısını yazarak ilgili kurumlara dağıtır. (İmha ile ilgili tüm masraflar Kullanıcı Firma tarafından karşılanır.)

400
600
3
37