Mersin Serbest Bölgesi


Mersin Serbest Bölgesi'nin sınırları; 04.03.1985 tarih 85/9200 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. 06.06.1985 tarih 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde resmi açılışı 03.01.1987 tarihinde yapılmıştır. Bölge, ilk aşamada 776 dönüm alan üzerinde kurulmuş olup süreç içerisinde yapılan ilaveler ile 877 dönüme genişletilmiştir. "Yap-İşlet-Devret" modelinde işletilmektedir. T.C. Ticaret Bakanlığı - Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü  tarafından yönetilmektedir.

400
600
3
37