Mesbaş


Unvan ;

Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.

KURULUŞ

Mesbaş 1986 yılında Mersin Serbest Bölgesi'ni işletmek amacı ile kurulmuş bir anonim şirkettir. Halka açık statüde kurulan şirketin sermayesi 10.804.320.- TL'dir. 

İŞLETME YETKİSİ 

Mersin Serbest Bölgesi'nin işletilmesi 06.08.1986 tarih 10877 sayılı ve 31.10.2016 tarih 2016/9458 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği  MESBAŞ'a verilmiştir.

Bu kararlara istinaden Mersin Serbest Bölgesi'nde tüm hizmetlerin verilmesi MESBAŞ'ın yükümlülüğüne bırakılmıştır

HİZMETLER

Mersin Serbest Bölgesi'nde ana başlıklar itibarıyla MESBAŞ'ın görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Yatırım yapılacak açık alanların kira sözleşmelerinin düzenlenmesi ve akdedilmesi,
 • Açık alan kira bedellerinin tahsil edilerek Özel Hesaba aktarılması,
 • Yatırım alanlarının kullanıcı firmalara teslimi ve aplikasyonu,
 • Yatırımcı firmalara zemin etüdü geoteknik raporlarının verilmesi,
 • Gerek yatırım ve gerekse ticari safhada elektrik enerjisi ve su temini,
 • Genel limancılık hizmetlerinin yapılması,
 • Depolarda tahmil, tahliye hizmetlerinin verilmesi,
 • Tartı vb hizmetlerinin verilmesi
 • Depo kiralama hizmeti,
 • Açık stok sahası kiralama hizmeti,
 • Sosyal tesis, kafeterya ve büfe işletmeciliği,
 • Umumi yeşil alanların oluşturulması,
 • Bölge altyapısının yenilenmesi, bakım ve onarımı,
 • Kullanıcı firmalar tarafından talep edilebilecek diğer hizmetler.
400
600
3
37