Teşvikler Ve Avantajlar


-Üretim ruhsatı ile faaliyet gösterenlerin imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları ,

-Serbest Bölgelerde bakım, onarım, montaj, demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, test etme, depolama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan ve hizmetin tamamını Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara hizmet veren işletmelerin, söz konusu hizmetlere konu malların serbest bölgelerden Türkiye'ye herhengi bir şekilde girişi olmaksızın yabancı bir ülkeye gönderilmesi şartıyla bu hizmetlerden elde ettikleri kazançları,  

Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşeceği yılın vergileme dönemi sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır. Ancak bu firmalar Özel Hesap ödemesine tabiidir.

     -Diğer konularda faaliyet gösteren firmalar gelir ve kurumlar vergisine tabi olup, Özel Hesap ödemesinden istisnadır.

      -Üretici firmaların ürettikleri ürünlerin FOB bedelinin en az %85'ini yurtdışına ihraç etmeleri kaydıyla, istihdam ettikleri personele ödedikleri gelir vergisinden müstesnadır.  

 • Bölgede elde edilen kazançlar ve iratlar, Türkiye dahil istenilen ülkeye serbestçe transfer edilebilmektedir.
 • Şirketler kar paylarının ortaklara ödenmesini; Maliye Bakanlığı'nın tespit etmiş olduğu Stopaj oranının kesilmiş olması kaydıyla yapabilmektedir.
 • Bölgede modern altyapı,haberleşme ve ulaşım imkanları hazır durumdadır.
 • Yurtdışından bölgeye getirilen mallar için gümrük vergisi alınmamaktadır.
 • Bölge, Akdeniz'in en önemli limanlarından biri olan Mersin Limanı'nın hemen yanında kurulmuş olup, ayrıca özel rıhtımları da mevcuttur.
 • Bölgede faaliyet gösterecek firmalar, yüzde yüz yerli firmalar olabilecekleri gibi aynı oranda yabancı veya yerli-yabancı ortak firma olabilir.
 • Yatırımcı-kullanıcılar, kurdukları tesisleri Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü 'nün izni ile başkasına devredebilirler.
 • Bölgedeki para birimi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından kabul edilen konvertibl dövizlerdir.
 • Bölge, sahip olduğu önemli coğrafi konumu itibarı ile, tüm dünya ülkeleri ile olan bağlantısının yanısıra, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu Ülkeleri, Akdeniz ve Kuzey Afrika pazarlarına olan yakınlığı sebebi ile bir merkez konumundadır.
 • Çok düşük ücretler ile altyapısı tamamlanmış açık alanların kiralaması yapılmaktadır.
 • Firmaların üretim, hizmet ve idari personel ihtiyaçları Mersin'den karşılanabilmektedir. Yatırımcılar kalifiye iş gücünü, diğer ülkelerle mukayese edildiğinde, düşük ücretlerle temin edebilmektedir.
 • Faaliyet ruhsat süreleri; 

          -Yatırımcı Firmalar için üretimde 45 yıl, diğer faaliyetlerde 30 yıl,

          -Kiracı Firmalar için üretimde 20 yıl, diğer faaliyetlerde 15 yıldır.

 • Bölgeden tüm limanlara uluslararası karayolu demiryolu ve havayolu şebekelerine, kültür, turizm, eğlence ve dinlenme merkezlerine ulaşım kolayca sağlanmaktadır.
400
600
3
37