Yatırımcı ve Kiracı Tercihi - Süreler


1.YATIRIMCI KULLANICI :

* Üretici firmalar için 45 yıl

* Ticaret ve diğer işlemleri yapacak firmalar için 30 yıl

süreli ruhsat verilir. Ruhsat bedeli 5.000.-US$'dır.


2.KİRACI KULLANICI :

* Üretici firmalar için 20 yıl

* Ticaret ve diğer işlemleri yapacak firmalar için 15 yıl

süreli ruhsat verilir. Ruhsat bedeli 5.000.-US$'dır.

YATIRIMCI KULLANICI TERCİHİ

ALTERNATİF 1 - BİNA İNŞA EDEREK FAALİYET GÖSTERME ESASLARI

1) Faaliyet ruhsatı müracaat formu doldurulur, 5.000.- USD ruhsat bedeli Merkez Bankası'na yatırılır ve istenen belgeler ile beraber Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü'ne müracaat edilir.

2) Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, müracaatı uygun görür ise bir yazı verir ve bu yazı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yatırım yapılacak açık alan için MESBAŞ - Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş ile açık alan kira sözleşmesi imzalanır.

3) Açık alan kira sözleşmesi Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü'ne onaylatılarak bir sureti Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü - Ankara'ya verilir ve Faaliyet Ruhsatı alınır.

4) Yatırım yapılacak alan MESBAŞ - Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş'den teslim alınır, aplikasyon yapılır ve "Zemin Etüdü Geoteknik Raporu" temin edilir.

5) İnşaat projesi süresi içerisinde tamamlanarak Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü'ne onaylatılır.

6) İnşaata başlanarak süresi içinde tamamlanır. Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü'nden İskan Ruhsatı alınır.

7) Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü'nden sicil numarası alınır.

8) Şirket yetki belgeleri bir dosya halinde; Serbest Bölge Müdürlüğü, MESBAŞ-Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş., Gümrük Müdürlüğü birimlerine verilir.

9) MESBAŞ - Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş nezdinde elektrik ve su aboneliği işlemleri tamamlanır.

10) Eğer faaliyetlerde kullanılacak ise; makine-teçhizat ve demirbaşlar serbest bölgeye getirilir.

11) Faaliyete başlanır.

ALTERNATİF 2 - HAZIR BİNA DEVİR ALARAK FAALİYET GÖSTERME ESASLARI

1) Bölgede devir alınacak bina için ön görüşme ve pazarlık işlemleri tamamlanır.

2) İlgili genelge gereği devir işlem ve evrakları hazırlanır. Bu kapsamda faaliyet ruhsatı müracaat formu doldurulur, 5.000.- USD. Ruhsat bedeli Merkez Bankası'na yatırılır ve istenen belgeler ile beraber Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü'ne müracaat edilir (Devir eden ve devir alan firma beraberce müracaat ederler).

3) Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, müracaatı uygun görür ise bir yazı verir ve bu yazı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde devir alınacak binanın üzerinde yapıldığı açık alan için MESBAŞ - Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. ile açık alan kira sözleşmesi imzalanır.

4) Açık alan kira sözleşmesi Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü'ne onaylatılarak bir sureti  Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü - Ankara'ya verilir ve Faaliyet Ruhsatı alınır. Bu ruhsatın süresi, binanın devir alındığı kullanıcıya daha önce verilen sürenin kalan kısmı kadardır.

5) Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü'nden sicil numarası alınır.

6) Şirket yetki belgeleri bir dosya halinde; Serbest Bölge Müdürlüğü, MESBAŞ-Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş., Gümrük Müdürlüğü birimlerine verilir.

7) MESBAŞ - Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş nezdinde elektrik ve su aboneliği işlemleri tamamlanır.

8) Eğer faaliyetlerde kullanılacak ise; makine-teçhizat ve demirbaşlar serbest bölgeye getirilir.

9) Faaliyete başlanır.


KİRACI KULLANICI TERCİHİ

1) Bölgede kiralanacak bina için ön görüşme ve pazarlık işlemleri tamamlanır.

2) Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu doldurulur, 5.000 USD ruhsat bedeli Merkez Bankası'na yatırılır ve istenen belgeler ile beraber Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü'ne müracaat edilir.

3) Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, müracaatı uygun görür ise bir yazı verir ve bu yazı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde faaliyet gösterilecek binanın Kira sözleşmesi imzalanır.

4) Kira sözleşmesi, Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü'ne onaylatılarak bir sureti  Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü - Ankara'ya verilir ve faaliyet ruhsatı alınır.

5) Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü'nden sicil numarası alınır.

6) Şirket yetki belgeleri bir dosya halinde; Serbest Bölge Müdürlüğü, MESBAŞ-Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş., Gümrük Müdürlüğü  birimlerine verilir.

7) MESBAŞ - Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş nezdinde elektrik ve su aboneliği işlemleri tamamlanır (Abonmanlık kiracı firma adına devam edecek ise yapılır, depo/bina sahibi adına devam edecek ise yapılmaz.).

8) Eğer faaliyetlerde kullanılacak ise; makine-teçhizat ve demirbaşlar serbest bölgeye getirilir.

9) Faaliyete başlanır

400
600
3
37