Açık ve Kapalı Alan Kira Tarifeleri (2022)


Döküman Olarak İndirin

Döküman Olarak İndirin

MERSİN SERBEST BÖLGESİ

  1. AÇIK VE KAPALI ALAN KİRA TARİFELERİ - 2022

1.1    AÇIK ALAN TARİFELERİ:

A)Açık Alan Kirası:

-Yatırım yapmak üzere yatırımcı kullanıcı firmalara tahsis edilen açık alan kira bedeli 2,92 US$-m²/yıl ‘dır.

Bu bedel Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünce tayin edilen esaslar tahtında ödenir.

  • Yatırımcı kullanıcı firma, bir defaya mahsus olmak üzere, yıllık kira bedelinin ¼ ‘üne tekabül eden bedel kadar nakdi depozitoyu B.K.İ. ‘ne en geç sözleşme başlama tarihinde tevdi edecektir.

B) Açık Stok Sahası (2018/4 sayılı Genelge):

Açık Stok Sahası Ruhsatı alan firmalara tahsis edilecek açık alan kira bedeli;

Genel Kargo ve tekerli araçlar; 2,75 US$-m²/ay

C)Açık Stok Alanı (1994/6 sayılı Genelge):

  Açık stok alanı olarak belirlenen alanların kullanıcı firmalara tahsis edilmesi bedeli ; alanın niteliğine göre en fazla; 11,00 US$-m²/yıl

D)Liman Ardiye;

-Deniz ve Kara yolu ile gelen Konteyner ;

(Dolu)

20 ft

40 ft

45 ft

 

 

 

 

Beher  gün/USD

 8.00

13.50

 15.00

 

   (Boş)

 20 ft

40 ft

45 ft

 

 Beher gün/USD   

 

 3.00    

 

 6.00

 

 7.00

1.2  KAPALI ALAN KİRA TARİFELERİ:

B.K.İ. ve kullanıcılar tarafından yapılan ve kiraya verilen kapalı alanlar ile 01/01/2019 tarihi itibarıyla, Hazineye intikal etmiş ve bundan sonraki tarihlerde intikal edecek Hazineye ait kapalı alanlar için aşağıdaki tarifeler uygulanabilecektir;

İŞ MERKEZLERİ

TARİFE TABLOSU *

 

Möbleli Ofisler

Möblesiz Ofisler

Ofis Kira bedeli

10 US$/m2-ay

     

6,00 US$/m2-ay

 

STANDART BİNALAR VE GENEL KARGO DEPOLARI

TARİFE TABLOSU *

      0– 999  m2

5,00 US$/m2-ay

  1.000-1.999 m2

4,80 US$/m2-ay

  2.000-2.999 m2

4,60 US$/m2-ay

  3.000 m2 ve üzeri

4,40 US/m2-ay

** Standart özelliklerinin dışında ;

   -İçerisinde bina aksamlarına monteli olarak çalışabilen nitelikte

    asgari 5 ton kaldırma kapasiteli yük asansörü,  

-Veya gezer vinci bulunan,

  • Veya bina imalatı içerisinde ; taşyünü yalıtımlı sandviç çatı paneli, taşyünü yalıtımlı sandviç cephe paneli, özel forklift kapıları, araç yüklemeleri için sarmal kapıları bulunan,

özel donatımlı binalar ve genel kargo depoları,

için Tarife Tablosunda yer alan ücretler %10 fazlasına kadar artırılabilecektir.

***Depo Kullanma Belgesi (DKB)kapsamında giriş/çıkış dokümantasyon hazırlama ve takip ile bu konudaki tüm işlem ve hizmetlerinin verilmesi halinde en fazla 11 US$/m2-ay uygulanır.

SOĞUK HAVA DEPOLARI

TARİFE TABLOSU *

    0–  500 m2

34 US$/m2-ay

  500-1.000 m2

32 US$/m2-ay

1.000-1.500 m2

30 US$/m2-ay

1.500-2.000 m2

28 US$/m2-ay

2.000 m2 üzeri

26 US$/m2-ay

TANK ÇİFTLİKLERİ

TARİFE TABLOSU *

    0–  500 ton

20 US$/ton-ay

  500-1.000 ton

18 US$/ton-ay

1.000-1.500 ton

16 US$/ton-ay

1.500-2.000 ton

14 US$/ton-ay

2.000 ton üzeri

12 US$/ton-ay

           *Yukarıda yer alan Kapalı Alan Tarifesindeki ücretler, kapalı alanın üzerinde

             bulunduğu açık alan kira bedelleri de dikkate alınarak hesaplanmıştır.

           **Hazineye intikal eden üstyapılar bu Tarifede belirtilen değerler üzerinden kiraya verilir. B.K.İ. nin ve kullanıcıların inşa ettikleri üst yapıların kiralanmasında tarifedeki değerler üst limit olarak uygulanacaktır.

 

 1.3 HAZİNEYE İNTİKAL EDEN ANCAK İÇERİSİNDE KİRACI OLAN ÜST YAPILARIN KİRA

     TARİFELERİ

  • Sözleşmeler, mevcut haliyle dönem sonuna kadar MESBAŞ tarafından yenilenir.
  • Yeni kira döneminde 1.2 de belirtilen kapalı alan tarifesi üzerinden sözleşme yapılır.
  • Sözleşme kira dönemleri; birer yıllık dönemleri içerecek şekilde olacaktır. Yıl içerisinde yapılan kiralamalarda, ilk yıl için sözleşme bitim tarihi 31 Aralık olarak düzenlenecek, sonraki yıllarda 01 Ocak – 31 Aralık dönemini içerecek şekilde sözleşme akdedilecektir.
  • Makine parkı amaçlı kullanılan ve üstyapısı olmayan açık alanlar,

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’nce

belirlenecek tarifeye göre tahsis edilecektir.

  • Kiracı, kiraladığı kapalı alan yıllık kira bedelinin 1/4 ‘üne tekabül eden bedel kadar nakdi depozitoyu MESBAŞ’a en geç sözleşme başlama tarihinde tevdi edecektir.

 

400
600
3
35