Açık ve Kapalı Alan Kira Tarifeleri (2024)


Döküman Olarak İndir

Döküman Olarak İndir

MERSİN SERBEST BÖLGESİ

  1. AÇIK VE KAPALI ALAN KİRA TARİFELERİ - 2024

1.1    AÇIK ALAN TARİFELERİ:

 A)Açık Alan Kirası:

-Yatırım yapmak üzere yatırımcı kullanıcı firmalara tahsis edilen açık alan kira bedeli 3,20 US$-m²/yıl ‘dır.

Bu bedel Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünce tayin edilen esaslar tahtında ödenir.

  • Yatırımcı kullanıcı firma, bir defaya mahsus olmak üzere, yıllık kira bedelinin ¼ ‘üne tekabül eden bedel kadar nakdi depozitoyu B.K.İ. ‘ne en geç sözleşme başlama tarihinde tevdi edecektir.

 B) Açık Stok Sahası (2018/4 sayılı Genelge):

Açık Stok Sahası Ruhsatı alan firmalara tahsis edilecek açık alan kira bedeli;

Genel Kargo ve tekerli araçlar; 3,00 US$-m²/ay

 C)Açık Stok Alanı (1994/6 sayılı Genelge):

  Açık stok alanı olarak belirlenen alanların kullanıcı firmalara tahsis edilmesi bedeli ; alanın niteliğine göre en fazla; 12,00 US$-m²/yıl

 D)Liman Ardiye;

-Deniz ve Kara yolu ile gelen Konteyner ;

 

(Dolu)

20 ft

40 ft

45 ft

Beher  gün/USD

 8.80

14.85

 16.50

                            

   (Boş)

 20 ft

40 ft

45 ft

 Beher gün/USD   

 3.30    

 6.60

 7.70

                               

1.2  KAPALI ALAN KİRA TARİFELERİ:

B.K.İ. ve kullanıcılar tarafından yapılan ve kiraya verilen kapalı alanlar ile bundan sonraki dönem içerisinde Hazineye intikal edecek kapalı alanlar için aşağıdaki tarifeler uygulanacaktır ;

 

İŞ MERKEZLERİ

TARİFE TABLOSU *

 STANDART BİNALAR VE GENEL KARGO DEPOLARI TARİFE TABLOSU *    ** Standart özelliklerinin dışında ;   -İçerisinde bina aksamlarına monteli olarak çalışabilen nitelikte     asgari 5 ton kaldırma kapasiteli yük asansörü,  -Veya gezer vinci bulunan,

  • Veya bina imalatı içerisinde ; taşyünü yalıtımlı sandviç çatı paneli, taşyünü yalıtımlı sandviç cephe paneli, özel forklift kapıları, araç yüklemeleri için sarmal kapıları bulunan,

özel donatımlı binalar ve genel kargo depoları,için Tarife Tablosunda yer alan ücretler %10 fazlasına kadar artırılabilecektir. ***Depo Kullanma Belgesi (DKB)kapsamında giriş/çıkış dokümantasyon hazırlama ve takip ile bu konudaki tüm işlem ve hizmetlerinin verilmesi halinde en fazla 12 US$/m2-ay uygulanır.  SOĞUK HAVA DEPOLARI TARİFE TABLOSU *   TANK ÇİFTLİKLERİ TARİFE TABLOSU *                  *Yukarıda yer alan Kapalı Alan Tarifesindeki ücretler, kapalı alanın üzerinde             bulunduğu açık alan kira bedelleri de dikkate alınarak hesaplanmıştır.            **Hazineye intikal eden üstyapılar bu Tarifede belirtilen değerler üzerinden kiraya verilir. B.K.İ. nin ve kullanıcıların inşa ettikleri üst yapıların kiralanmasında tarifedeki değerler üst limit olarak uygulanacaktır.    1.3 HAZİNEYE İNTİKAL EDEN ANCAK İÇERİSİNDE KİRACI OLAN ÜST YAPILARIN KİRA     TARİFELERİ

  • Sözleşmeler, mevcut haliyle dönem sonuna kadar MESBAŞ tarafından yenilenir.
  • Yeni kira döneminde 1.2 de belirtilen kapalı alan tarifesi üzerinden sözleşme yapılır.
  • Sözleşme kira dönemleri; birer yıllık dönemleri içerecek şekilde olacaktır. Yıl içerisinde yapılan kiralamalarda, ilk yıl için sözleşme bitim tarihi 31 Aralık olarak düzenlenecek, sonraki yıllarda 01 Ocak – 31 Aralık dönemini içerecek şekilde sözleşme akdedilecektir.
  • Makine parkı amaçlı kullanılan ve üstyapısı olmayan açık alanlar,

Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’ncebelirlenecek tarifeye göre tahsis edilecektir.

  • Kiracı, kiraladığı kapalı alan yıllık kira bedelinin 1/4 ‘üne tekabül eden bedel kadar nakdi depozitoyu MESBAŞ’a en geç sözleşme başlama tarihinde tevdi edecektir.

                        

 

Möbleli Ofisler

Möblesiz Ofisler

Ofis Kira bedeli

11 US$/m2-ay

     

6,60 US$/m2-ay

 

      0– 999  m2

5,50 US$/m2-ay

  1.000-1.999 m2

5,28 US$/m2-ay

  2.000-2.999 m2

5,06 US$/m2-ay

  3.000 m2 ve üzeri

4,84 US/m2-ay

    0–  500 m2

37,40 US$/m2-ay

  500-1.000 m2

35,20 US$/m2-ay

1.000-1.500 m2

33,00 US$/m2-ay

1.500-2.000 m2

30,80 US$/m2-ay

2.000 m2 üzeri

28,60 US$/m2-ay

    0–  500 ton

22,00 US$/ton-ay

  500-1.000 ton

19,80 US$/ton-ay

1.000-1.500 ton

17,60 US$/ton-ay

1.500-2.000 ton

15,40 US$/ton-ay

2.000 ton üzeri

13,20 US$/ton-ay

400
600
3
37