Ulaşım Bağlantıları


Serbest Bölge kullanıcıları denizyolu, karayolu, demiryolu ve havayolu bağlantılarını sorunsuz kullanabilmektedirler.

 Karayolu

Karayolu : Mersin Serbest Bölgesi, uluslararası E-5 karayoluna bağlanan otoyolun hemen çıkış kolu üzerindedir. Mersin'den; Doğu-Batı Avrupa ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Rusya'ya, kullanıcı firmalar kara yolu ile mallarını sorunsuzca gönderebilmektedirler.


 Havayolu

Hava Yolu : Serbest bölgeye 65 Km uzaklıkta Uluslararası Adana Şakirpaşa Havaalanı imkanlarından faydalanılmaktadır.


 Denizyolu

Denizyolu : Hemen yanıbaşında yaklaşık 40 düzenli gemi hattının uğrak yeri olan ve yıllık yaklaşık 13 milyon ton kapasiteli Mersin Limanının imkânlarından yararlanıldığı gibi, kendi sınırları içerisinde yer alan Serbest Bölge Rıhtımları sayesinde denizyolu ile bağlantılı ülkelerle ticaret yapılması mümkündür.


 Demiryolu

Demiryolu : Mersin'den; Doğu-Batı Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi vasıtasıyla demiryolu hattı kullanılarak mal gönderilmesi mümkündür.